Archief- en datavernietiging

Bedrijfsinformatie is een gevoelige kwestie. Het belang van het zorgvuldige vernietigen van uw archieven en overige gegevensdragers (zoals cd-roms, dvd’s en sticks) spreekt voor zich. Maar ook prullenbakken bevatten doorgaans een schat aan informatie. Vertrouwelijke gegevens mogen in geen geval in verkeerde handen vallen. Een zorgvuldig werkproces is daarbij essentieel. Box BV vernietigt vertrouwelijk en duurzaam, en doet dat efficiënt en dus voordelig.

Sluitend proces

Voor het inzamelen en vervoeren van vertrouwelijk materiaal stelt Box BV afsluitbare archiefcontainers en databoxen beschikbaar. De inzamelvoertuigen zijn speciaal ingericht voor deze dienstverlening: geheel afsluitbaar en voorzien van een weegsysteem.
Binnen 24 uur na binnenkomst op onze locatie in Veldhoven wordt al het vertrouwelijke materiaal vernietigd tot kleine niet te reconstrueren snippers. Het gehele proces wordt gevolgd met camera- en videobewaking en vindt plaats onder toezicht van gescreend en speciaal opgeleid personeel.

 

Waarborgen

Om een sluitend proces van inzameling, transport en vernietiging te kunnen waarborgen aan opdrachtgevers, is Box BV houder van het certificaat CA+ voor archief- en datavernietiging. De balen met het versnipperde papier worden rechtstreeks aan de papierverwerkende industrie geleverd en enkel ingezet voor het vervaardigen van nieuw papier.

Laat nu je containers ledigen

Containers vol
Zoeken