Groen en duurzaam

Box BV is een groen bedrijf: milieuaspecten staan al van oudsher hoog in het vaandel. Lang voordat termen als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen populair werden, recyclede Nederland al papier. Nederland loopt daarin voorop en Box BV draagt er graag zijn steentje aan bij.

Onnodig afval voorkomen

Door papierrecycling wordt voorkomen dat grondstoffen uitputten en onnodig afval ontstaat. Ook wordt energie bespaard en de uitstoot van CO2 gereduceerd. Oud papier en karton wordt altijd gesorteerd en ontdaan van vervuiling bij de papierverwerkende industrie aangeleverd.

Hoogste milieuclassificaties

Onze hoofdactiviteit is milieubesparend, dat betekent niet dat er verder geen milieubesparende maatregelen worden toegepast. Zo investeren we continu in ons wagenpark; er worden alleen vrachtwagens aangekocht die voldoen aan de hoogste milieuclassificaties en inmiddels beschikken we ook over vrachtwagens die op groen gas rijden en dus nagenoeg CO2-neutraal. Verder garandeert Box BV constant toezicht op een goede sortering van de te leveren grondstoffen aan importerende landen ter voorkoming van milieuvervuiling aldaar (o.a. Azie). De afvoer van deze secundaire grondstoffen loopt via terminals, zodat transport richting haven wordt verminderd.

Duurzaam denken

Box BV ondersteunt relaties in hun duurzaam denken. Vaak gaat dit samen met het behalen van economisch voordeel. Onze uitgangspunten zijn scheiden aan de bron, inzamelmiddelen op maat en efficiënt transport.

Laat nu je containers ledigen

Containers vol
Zoeken