Hout

Bij de naam Box BV denkt u waarschijnlijk eerst aan oud papier. Wist u dat we ook hout inzamelen?

Kwaliteitcategorieën

HoutBij de verwerking wordt hout geclassificeerd in 3 kwaliteitcategorieën. A-hout: schoon en onbehandeld (groenafval hoort hier niet bij). B-hout: voorbehandelt en C-hout: verduurzaamd. Uit het oogpunt van kostenbesparing streven wij ernaar het hout zoveel mogelijk gescheiden naar categorie bij de klant af te voeren.

Secundaire grondstof

Met name de kwaliteitcategorie A-hout wordt toegepast als secundaire grondstof in de houtvezel- en spaanplaatindustrie. De mindere kwaliteiten worden vooral ingezet voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales.

Laat nu je containers ledigen

Containers vol
Zoeken