Folie

Een van de reststromen die Box BV op een voordelige manier voor u kan verwijderen is verpakkingsfolie. Door het gescheiden aanleveren van verpakkingsfolie zal het restafvalvolume afnemen. De kosten van het restafval zullen hierdoor verminderen en er wordt op deze wijze gewerkt volgens de geldende milieuregels.

400 liter Inzamelzakken

Verpakkingsfolie wordt ingezameld in 400 liter inzamelzakken. Deze speciale zakken zijn geperforeerd en voorzien van een sluitlint, zodat folie samen met de papierstroom aangeboden kan worden. Transportbewegingen worden zo verminderd en na inzameling zijn de twee stromen weer makkelijk van elkaar te scheiden.

Gescheiden folie-inzameling werkt niet alleen kostenbesparend maar ook milieubesparend. Folie is geschikt voor hergebruik en kan op meerdere wijze nuttig toegepast worden. Nadat de folie gesorteerd is naar kwaliteit, kan deze door middel van verschillende processen verwerkt worden tot bruikbare grondstoffen.

Geschikt voor deze wijze van inzameling zijn de zachte, flexibele en meestal transparante foliesoorten, die gebruikt worden als verpakkingsmateriaal; Zowel de inzamelzakken als bijbehorende houders zijn bij Box BV verkrijgbaar. Voor grote hoeveelheden folie is het uiteraard ook mogelijk een container te plaatsen.

Laat nu je containers ledigen

Containers vol
Zoeken